Fiska i Duvedsälven – en del av Indalsälven

fisket upplåtet av Duveds fiskevårdsområdesförening

Fisket i älven startar från och med 1 maj och sträcker sig fram till 31 augusti. Under september och delar av oktober råder fiskeförbud i älven. Från 15 oktober är det öppet för fiske igen.

Köp fiskekort online

FISKEKORT

PRISER FISKEKORT
Dygn: 100,-
Vecka: 300,-
Säsongskort, sommar: 800,- (gäller från 1 maj till 31 augusti)
Årskort: 1400,- (gäller även i älven under vinterperioden 15 oktober till 31 april)

FISKEKORTSFÖRSÄLJNING.
• Fjällsport, Duved. Telefon: 0647-261 00
• Åre turistbyrå, Åre. Telefon: 177 20
• Onlineförsäljning via internet

BOENDE i näromådet
Backs semesterby, kontakt: 070-3785458
Pålles stugby, kontakt: 0647-20366

FISKETILLSYN

FISKETILLSYN
Fisketillsynen i Duveds fvo:s vatten sköts av föreningens fisketillsyningsmän. Samtliga tillsyningsmän är förordnade av länsstyrelsen och har utbildats för sitt uppdrag.
På bröstet bär fiskevaktaren ett tjänstetecken i form av en badge.

För frågor kring föreningens fisketillsyn kontakta fiskevakt Arne Pettersson, telefon 076-848 94 17.

REGLER VID FISKE:
För öring gäller minimimått 30 centimeter. Max 7 fiskar får fångas per dygn (fångstbegränsning)
Fiske får endast ske med handredskap. Fiske är ej tillåtet från båt, flotte, flytring etc. Utterfiske är förbjudet. (För fiskerättägare gäller speciella regler.)

Under perioden 1 september-15 oktober gäller fiskeförbud i alla Duveds fiskevårdsområdeförenings upplåtna fiskevatten.

• Fiskekortet är personligt och skall medfölja vid fiske. Har du köpt ditt fiskekort online är det viktigt att du skriver ut en kopia av fiskekortet. Denna kopia ska uppvisas för tillsyningsmannen utan anmodan.
• Avlysning av fiske kan förekomma. Detta meddelas via hemsida/annons.
Barn under 15 år fiskar gratis.