Fiska i Duvedsälven – en del av Indalsälven

fisket upplåtet av Duveds fiskevårdsområdesförening

Viktigt meddelande: Duveds fiskekortsautomat är flyttad till Duveds samhälle (mitt emot ICA). Fisket i älven startar från och med 1 maj och sträcker sig fram till 31 augusti. Under september råder fiskeförbud i älven. Från 1 oktober är det öppet för fiske igen.

Köp fiskekort online

KARTA

OM FISKET

Fiskekort.se

 

KONTAKT

Duveds fiskevårdsområdesförening
c/o Backs semesterby
Back gård
830 15 Duved

ordförande:
Patrick Rosenberg
0647-200 08

post@fiskaiduved.se

FISKEKORT

PRISER FISKEKORT

Dygn 90,-
Vecka 200,-
Årskort 600,- (gäller från 1 juni -31 maj, aktuellt år)

FISKEKORTSFÖRSÄLJNING.
• Fiskekortsautomat, Duveds samhälle (mitt emot ICA.)
• Fjällsport, Duved. Telefon: 0647-261 00
• Åre turistbyrå, Åre. Telefon: 177 20
• Onlineförsäljning via internet

 

REGLER VID FISKE:
För öring gäller minimimått 30 centimeter. Max 7 fiskar får fångas per dygn (fångstbegränsning)
Fiske får endast ske med handredskap. Fiske är ej tillåtet från båt, flotte, flytring etc.
Utterfiske är förbjudet. (För fiskerättägare gäller speciella regler.)

Tänk på I:
Under september månad gäller fiskeförbud i alla Duveds fiskevårdsområdeförenings upplåtna fiskevatten.

Tänk på II:
• Fiskekortet är personligt och skall medfölja vid fiske.
• Avlysning av fiske kan förekomma. Detta meddelas via hemsida/annons.
• Barn under 15 år fiskar gratis på målsmans fiskekort

FISKETILLSYN

FISKETILLSYN
Fisketillsynen i Duveds fvo:s vatten sköts av föreningens fisketillsyningsmän. Samtliga tillsyningsmän är förordnade av länsstyrelsen och har utbildats för sitt uppdrag.
På bröstet bär fiskevaktaren ett tjänstetecken i form av en badge.

För frågor kring föreningens fisketillsyn kontakta fiskevakt Arne Pettersson, telefon 076-848 94 17.

Fiskevaktarens befogenheter (Källa: länsstyrelsen)
En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som använts vid fisket (se 34 § andra stycket fiskelagen). Undersökning får ske även om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse.
En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag t ex fångst eller redskap (se 47 § fiskelagen).

REGLER VID FISKE:
För öring gäller minimimått 30 centimeter. Max 7 fiskar får fångas per dygn (fångstbegränsning)
Fiske får endast ske med handredskap. Fiske är ej tillåtet från båt, flotte, flytring etc.
Utterfiske är förbjudet. (För fiskerättägare gäller speciella regler.)

Under september månad gäller fiskeförbud i alla Duveds fiskevårdsområdeförenings upplåtna fiskevatten.

• Fiskekortet är personligt och skall medfölja vid fiske. Har du köpt ditt fiskekort online är det viktigt att du skriver ut en kopia av fiskekortet. Denna kopia ska uppvisas för tillsyningsmannen utan anmodan.
• Avlysning av fiske kan förekomma. Detta meddelas via hemsida/annons.
• Barn under 15 år fiskar gratis på målsmans fiskekort

KARTOR OCH BOENDE

Backs semesterby
• fullt utrustade stugor,2–5 bäddar – Telefon: 0647-200 08.
Pålles stugby – Telefon: 0647-203 66.
Priser från 560 kronor/natt lågsäsong. I receptionen kan du få värdefulla fisketips. Det går också bra att ställa frågor kring fisketävlingen Öringjakten i Duved.

Pålles stugby – Telefon: 0647-203 66.

Duveds semesterby
• moderna stugor 2-6 bäddar- Telefon: 0647-260 90

KARTOR
Duveds fiskevårdsområde (pdf)
Googlekarta Duved